Sıcaklık ve Nem Kalibrasyonu :
Sıcaklık ve Nem kalibrasyonu soğuk hava deposu, çeşitli dolaplar ve etüvler için ayrıca ısıl işlem odalarıda yerinde kalibrasyon yapıldığında firmamız teknisyenleri önceden tarih ve zaman konusunda...

Basınç Kalibrasyonu :
Basınç kalibrasyonu laboratuvar ortamında yapılabildiği gibi eğer istenirse yerinde de doğrulama işlemi yapılabilmektedir.Analoog cihazların bir süre sonra ölçüm sağırlığına uğradığı ve...

Terazi Kalibrasyonları :
Firmamız terazi kalibrasyonunu 2000 kg.'a kadar TÜRKAK'tan akredite olarak yapmaktadır.Bilindiği üzere terazi kalibrasyonları yerinde yani terazinin bulunduğu yerde yapılmaktadır...

Biyomedikal Kalibrasyon :
Laboratuvarımız Hastanelerimiz, Sağlık Ocaklarımız ve ASM'lerde bulunan çeşitli medikal chazların yerinde kalibrasyon ve validasyon işlemlerini gerçekleştirmektedir.Ayrıca...

Boyutsal Kalibrasyonlar :
Firmamız boyutsal kalibrasyon işlemini hem laboratuvarda yapabildiği gibi eğer istenirse yerinde de kalibrsayon işlemini gerçekleştirmektedir.Mikrometre, Mihengir, Kumpas, Çelik Cetvel, Şerit Metre,Gönye...

Temiz Oda Ölçümleri :
ISO 14644-1: Cleanrooms & Associaiton Contolled Environment Part 1 Clas-sification Of Air Cleanliness standardına göre temiz odalardaki partikül sayısınınuygun olup olmadığını ölçmek..

Elektriksel Kalibrasyonlar :
Ampermetre, Avometre, Direnç Köprüsü, Galvonometre, AC DC Güç Kaynağı, Kalibratör, Kapasitans, Wattmetre, Pens Ampermetre, Multimetre

Kuvvet Kalibrasyonu :
Firmamız gerek endüstriyel gerekse beton firmalarının birçok kuvvet cihazını hassasiyetle kalibre etmektedir. Yerleşik cihazlar için kuvvet kalibrsayonları müşterinin...

Endüstriyel Kalibrasyon :
Kalibrasyon laboratuvarımız 2006 yılında Antalya merkezli kurulmuş olup, daha sonrada 2010 yılı Ocak ayında İstanbul Perpa Ticaret Merkezinde faaliyetine devam etmiştir. Lab...