Bu tanıtım yazısı, özellikle doğaltaştan mamul yapı malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi ya da işlenmesi için kullanılan makinaların, gerek emniyet, gerekse yasal açıdan uygunluğunu sağlayan CE işaretlemesi hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

“CE işareti” nedir?
Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesi ile mevzuatımıza girmiş olan yasal bir uygulamadır. CE işareti bir kalite işareti olmamakla birlikte, 4703 sayılı çerçeve kanun ve buna bağlı yönetmeliklere göre ürüne iliştirilen ve ilgili ürünün insan, hayvan ya da çevreye zararlı olmadığını gösteren bir güvenlik işaretlemesi sistemidir. Bu işaretleme sisteminin bir parçası olarak üreticinin “üretici beyanı” yayınlaması da, bu üreticinin ürününe dair bir yasal taahhüdü bulunduğu anlamına gelmektedir.

CE işaretinin “yasal durumu” nedir?
CE işaretlemesinde, yapı malzemeleri için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın uygulatmakla yükümlü olduğu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete), ve, makinalar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın uygulatmakla yükümlü olduğu Makina Emniyeti Yönetmeliği (05.06.2002 tarih ve 24776 sayılı Resmi Gazete) geçerlidir. Yönetmeliklerin yayın tarihinden de anlaşılacağı üzere, bu ürün gruplarında CE işaretlemesinin zorunluluğu uzun süreden beri mevcuttur.

Yasanın yerine getirilmesi için, ilgili ürün piyasaya sürülmeden önce, yasa, yönetmelik ve standardlarda belirtilen yöntemlerle CE işareti ürüne iliştirilmeli ve üretici beyanı yayınlanmış olmalıdır. Aksi halde, uyarı, para cezası, ürünün piyasadan toplanması, ulusal gazetelerde ilan verilmek sureti ile tüketicilere uygunsuzluğun duyurulması gibi yasal yaptırımlar söz konusu olacaktır.

Piyasa gözetimi amacıyla yapılan haberli/habersiz denetimler ile şikayetler doğrultusunda yapılan denetimler neticesinde de CE işaretlemesinin uygunluğu ilgili bakanlıklar tarafından kontrol edilmektedir.

Yararları nelerdir?

 1. Ürününüz yasal şartları karşılamış olacaktır.
 2. Ürününüzü gönül rahatlığıyla piyasaya sürebileceğiniz gibi, ürününüzün asgari emniyet şartlarını karşılamadığı iddia edilemez. Böyle bir iddiada bulunan da, yasal yollardan bunu ispat etmelidir.
 3. Avrupa Birliği’ne ihracatın en önemli yasal şartını yerine getirmiş olursunuz. Ayrıca, Avrupa normları ve CE işaretlemesi diğer ülkeler ve kamuoylarında da kabul görmüş olduğundan CE işareti taşıyan bir ürün AB dışındaki ülkelerde de (örneğin, Rusya) itibar görmektedir.
 4. CE işaretlemesi sisteminin bir parçası olarak üretiminizi de bir sistem olarak düzenleyip kayıt altına alacağınızdan (Fabrika Üretim Kontrol Sistemi), üretim sisteminizin sürekliliği, ürünlerin başlangıçtan satışa kadar izlenmesi, ürünü etkileyen üretim teçhizatı, personel, ölçü aletleri vb. bileşenlerin yeterliliği gibi bir çok husus da kontrol alınarak işletmeniz üretim ve ürün kalitesi açısından bir üst seviyeye gelecek, kurumsal kimlik kazanacaktır.
 5. “Merdiven altı” diye tabir edilen kayıtdışı ürün, üretim ve işletmelerin ucuzculuğuna karşı yasal, kurumsal ve müşteriye güven veren bir dayanağınız olacaktır.

Zorlukları nelerdir?

 1. Yönetmelik ve standardın belirttiği ürün şartlarını sağlamalısınız.
 2. Ürünün standardına göre bazı deney ve testler gerekebilmektedir. Lakin, bunların çoğu TSE, üniversiteler ve özel laboratuvarlar aracılığıyla Türkiye’de de yapılabilmektedir.
 3. Ürünün standardına göre, bazı deney ve testleri fabrikanızda yapmanız gerekebilir. Bu halde, ürünü piyasaya sürmeden önce numune, parti vb. temelinde kontrol etmeniz gerekebilir.
 4. Ürün ve üretiminize dair bir dokümantasyon sistemi oluşturulmalı, kayıt tutulmalıdır.

Nasıl yaparım?

 1. Doğaltaştan mamul yapı malzemeleri için ilgili standardlar:
 • Tabii Parke Taşları : Çalışma boyutları 50 ila 300 mm arasında ve en küçük anma kalınlığı 50 mm olan, dış zemin döşemelerinde kullanılacak bütün tabi parke taşları (TS 2809 EN 1342)
 • Modüler Karolar : Kare veya dikdörtgen biçimli, kalınlığı 12 mm’den, diğer boyutları 610 mm’den küçük ya da eşit, döşeme, merdiven, kaplama ve tavan kaplaması olarak kullanılacak doğal taştan düz modüler karolar (TS EN 12057)
 • Döşeme Plakları : Kalınlığı 12 mm’den büyük, yapıya harç, yapıştırıcı veya diğer mesnet elemanları yardımıyla yerleştirilen ve döşeme kaplaması olarak kullanılacak düz doğal taş plaklar (TS EN 12058)
 • Süpürgelik : Kalınlığı 12 mm’den büyük, duvarın her bir tarafını çevreleyen döşeme olarak ve duvara temas edecek şekilde yerleştirilen düz doğal taş plaklar (TS EN 12058)
 • Merdiven Plakları : Kalınlığı 12 mm’den büyük, merdiven kaplaması olarak kullanılacak ve merdivenin yatay (üst) ve düşey (rıht) kısmına yerleştirilen düz doğal taş plaklar (TS EN 12058)

Maliyet nedir?

 • Tabi parke taşları için;
 • Modüler Karolar için;
 • Döşeme Plakları için;
 • Süpürgelikler için;
 • Merdiven Plakları için;
Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.