KALİBRASYON VE AKREDİTASYON

17.08.2015

KALİBRASYON

      Kalibrasyon önceden belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak
diğer test ve aletlerinin doğruluğunun ölçülüp sapmalarının çıkarılması ve bundan sonra bunların bir döküman haline
getirilmesidir.Kalibratörün doğruluk payı test cihazından en az 3 kat daha iyi olmalıdır.
      Kalibrasyon, bir soruun giderme işleme değildir.Ölçümü kalibratörler ile bakılarak hatası ortaya çıkarılmış bir cihaz tamir edilebilir
Ancak bu olay tamir edilen cihazın doğru ölçüm yapacağı anlamına gelmez.Tekrar tamirden sonra cihazın kalibratörler ile kalibrasyonu yapılmalıdır.

KALİBRASYON YAPMANIN FAYDALARI

Yapılan bütün ölçümlerde ki doğruluğu kayıt altına alınır.
Üretim kalitesi istenilen seviyelere yükselir.
Ürünlerin diğer firma ürünleri ile uyumlu olması sağlanır.
İş hayatında ki rekabet imkanı artar.
İleri teknolojiler ile uyum sağlanır ve doğabilecek iş kazaları önlenebilir.
Müşteriden haksız yere kazanç ve menfaat önlenmiş olur.
Hastalarda ki teshiş doğru bir şekilde yapılacağı için sağlık bakımından ülke refaha kavuşur.

KALİBRASYON PERİYODU OLUŞTURMA

      Kalibrasyon perdiyodunun belirlenmesinde 2 temel amaç bulunmaktadır.
-Ölçümü yapılmış cihazın kalibre sınırları dışına çıkmadan tekrar doğru bir biçimde çalıştırılmasını sağlamak
-Maliyetin normal sınırlarda kalmasını sağlamaktır.
Ölçüm cihazının güvenli bir şekilde çalışması için ayarlanan bu periyodu etkileyen faktörler şunlarıdır:
-Cihazın performasını belli bir zaman sonra azaltacak parametrelerdir.Çalışma süresi, çalıştırıldığı ortam şartları, çalışma sıklığı,
mukavemetş, cihazı kullanan kişi sayısı ve bu kişilerin cihazın teknik donanım ve yazılımı hakkında ki bilgi seviyesidir.

İZLENEBİLİRLİK

      (EAL-G12)  referans yayınındaki tanıma göre İzlenebilirlik:Ölçüm cihazındaki ölçülen değerlerin (veya bir madde ölçümünün) bir veya
daha fazla kademede bir ulusal standart ile karşılaştırılması işlemidir.

İZLENEBİLİRLİĞİN GEREKLİLİĞİ

      Üretilen partlar birbirleri ile değiştirilebilir olmak zorundadır.Yani parçaları kullanan firmanın yaptığı ölçümler ile üretim yapan firmaların ölçümleri
aynı olmalıdır.İlenebilirliğin teknik sonuçları kadar yasal olan sonuçlarıda bulunmaktadır.Ürünün üreticisiyle ile ürünün kullanan firmanın arasında yapılan anlaşmalardaki
şartlar ve doğru bir biçimde kullanıdığı taktirde güvenililirği kusurlarından dolayı etkilenmeyen ürünleri piyasaya sürme, kanunlar ve yasal düzenlemeler aynı parametrelerde
olmak zorundadır.
      Ölçüm test cihazınınn doğruluğu için yapılması gerekn ölçüm şartları ve ölçümler sağlanmamışsa garantisi verilmiş kalitenin yerine getirilmediği kabul edilir.
Sorumluluğun ispatlanması gerekli ise gerekli ekipmanlar ile ölçümlerin yapılıp ölçümlerin elde edilen verilerşn kayıt altına alınması gerekir.

AKREDİTASYON

Günümüzde pazara aktarılan çeşitli ürün ve hizmetlerin “Tüketicinin Korunması” açısından önlemlerin gerekliliğini  de  beraberinde  getirmiştir.Bu yolda
atılan adımların bazıları sunulan ürünün gözetim veya test ile kontrol edilmesi ve üretim/hizmet süreçlerinin denetimi ile sistemlerin belgelendirilmesidir.
      Genel anlamda akreditasyon, bir hizmetin veya ürünün piyasanın talep ettiği standartlara, şartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere, ürün için yapılan
deney analiz ve belgelendirme işlevlerinin yerine getiren kuruluşların resmi bir kuruluş tarafından uluslararası ölçülere göre kontorl edilmesidir.Ülkemizde bu kontrolü
TÜRKAK sağlamaktadır.

Her türden kalibrsayon,analiz, deney ve akreditasyon için TS EN ISO/IEC 17025:2005 dökümanı referans alınarak hazırlanır.Ayrıca bir laboratuar veya belgelendirme
kuruluşunun akredite olması o kuruluşa itibar kazandırır.Belgelendirme kuruluşları ve laboratuarlar akredite olmadan da işlerinin devam ettirebileceği gibi akredite olarak
da işlerinin devam ettirebilirler.Burd önemli olan nokta bu belgelendirme ve laboraturar kuruluşları arasında ki rekabettir.Bu rekabette öne çıkmak isteyen kuruluşlar
akredite olmak zorundadır.

Gösterim : 2913
Aşağıdaki formu kullanarak yorum yazabilirsiniz
Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.