1.HEPA filtre Sızdırmazlık Testi

   Hepa filtrelerde kaçak olup olmadığını anlamak amaçlı yapılan bir testdir.
Her hastanenin senede 1 defa olmak üzere bu testi yaptırması mecburdur.Hepa filtre
lerin sızdırmazlık kontrolü için fotometre ve aerosol jeneratörleri kullanılır.

2.Hava Debisi ve Hava Değişim Sayısı Ölçümü

    "ISO-146444-3 Cleanrooms and Associated Controlled Enviroments - Part 3 :
Test Methods" standardına göre temiz odaların hava kalitesine uygun kalitede ve oranda
havanın oluşturulup oluşturulmadığının kontrolü için hava debisi ölçülür ve havadaki
değişim sayısı kontrol edilir.

3.Basınç Farkları Ölçümü

     "ISO-146444-3 Cleanrooms and Associated Controlled Enviroments - Part 3 :
Test Methods" standardında açıklanmış olan temiz odalar ve temiz odaya bağlı diğer
odalar arasındaki basınç farkını bu standarttaki kriterlere uygun olup olmadığının
kontrolü için basınç ölçer kullanılarak yapıllan ölçümlerdir.

4.Sıcaklık ve Nem Ölçümü

    "ISO-146444-3 Cleanrooms and Associated Controlled Enviroments - Part 3 :
Test Methods" standardında mikrobiyal kontaminasyonu engellemek amacıyla oluşturul
mu belli sıcaklık ve nem değerlerine bağlı kalarak bu değerler çerçevesinde
temiz oda kalitesini sıcaklık ve nem ölçer ile ayarlanır.

5.Geri Kazanım Testi

     "ISO-146444-3 Cleanrooms and Associated Controlled Enviroments - Part 3 :
Test Methods" standardında temiz oda sınıfının gerektirdiği partikül sayısının bir
seviyeye düşürülerek tekrar üst seviyeye çıkarkenki geçen süreyi ölçmek amaçlı bir
duman üreteci ve partikül sayım aleti kullanılarak yapılır.

6.Partikül Sayımı ve Temiz Alanın Sınıflandırılması

    “ISO 14644-1: Cleanrooms & Associaiton Contolled Environment Part 1 Clas-
sification Of Air Cleanliness standardına göre temiz odalardaki partikül sayısının
uygun olup olmadığını ölçmek için partikül sayım aletiyle yapılan testtir.

 

Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.